Ankiety, badania i quizy

Wykorzystaj ankiety, aby pozyskiwać opinie i informacje zwrotne. Dowiedz się, co Twoi uczestnicy myślą, dając im możliwość wzięcia udziału w ankietach i głosowaniach. Pozwala Ci to dostosować treści do ich oczekiwań, zwiększyć zaangażowanie i poprawić ogólne doświadczenie. Słuchanie publiczności buduje zaufanie i otwiera drogę do tworzenia bardziej trafnych i skutecznych webinarów w przyszłości
Pomiar zrozumienia przez uczestników sesji e-learningowych

Ankiety i badania

Oferujemy obie funkcje. Ankieta pozwala zadać jedno pytanie wielokrotnego wyboru. Uczestnicy wybierają spośród wcześniej napisanych odpowiedzi. Badania umożliwiają zadawanie wielu pytań z szerokiego zakresu – możesz prosić o komentarz, adres e-mail, imię i nazwisko, adres itp., a także tworzyć pytania wielokrotnego wyboru. Badania mogą być wielostronicowe, z indywidualną stroną dla każdego pytania. Ankiety to skuteczny sposób na interakcję z uczestnikami. Dzięki nim możesz szybko przeprowadzić quiz składający się z jednego pytania, by maksymalnie zaangażować swoją publiczność. Z kolei badania pozwalają na dokładne zbadanie opinii, ale też na zbieranie informacji o potencjalnych klientach, ich preferencjach, zbieranie opinii o Twojej firmie czy sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z materiałem

Ankiety i quizy dostosowane do indywidualnych opinii

Nasza usługa oferuje praktyczne zastosowania dostosowane do różnych sytuacji…

Ocena wiedzy

Testy mogą służyć do oceny zrozumienia tematu przez uczestników, na przykład przeprowadzania quizów czy egzaminów w kontekście edukacyjnym

Szkolenie i certyfikacja

Testy są cenne w programach szkoleniowych i certyfikacyjnych, pozwalają uczestnikom demonstrować swoje umiejętności i zdobywać uznane kwalifikacje

Ankiety przed wydarzeniem

Z pomocą ankiet i badań możemy pozyskiwać informacje o opiniach uczestników przed wydarzeniem, co pomaga organizatorom dostosować treść lub format webinaru do oczekiwań

Badania rynkowe

Ankiety mogą być przeprowadzane w celu uzyskania opinii i informacji od docelowej grupy odbiorców - dostarczają cennych danych dla badań rynkowych i podejmowania decyzji

Opinie i oceny

Ankiety pozwalają uczestnikom wyrażać opinie i oceny dotyczące wydarzeń, kursów, produktów lub usług, pomagając organizatorom doskonalić i dostosowywać swoje oferty

Często zadawane pytania

Niezależnie od tego, czy chcesz wzmocnić swoje działania promocyjne czy usprawnić procedury, nasze oprogramowanie do webinarów dostarczy Ci wszystkich niezbędnych rozwiązań.

Ankiety i badania podczas webinaru zwiększają zaangażowanie uczestników, dostarczają informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, oceniają zrozumienie tematu przez publiczność, dostosowują treść do zainteresowań słuchaczy i budują poczucie wspólnoty. Mogą także dostarczać konkretnych wniosków na przyszłe webinary

Moment zależy od charakteru webinaru i celu ankiety czy badania. Możesz przeprowadzić ankietę na początku, by poznać tło uczestników, w trakcie, by sprawdzić zrozumienie, lub na końcu, by ocenić skuteczność webinaru. Badania zwykle przeprowadza się na końcu, by zbierać opinie

Możesz dołączyć różne pytania w zależności od celu. Mogą to być pytania demograficzne (by lepiej poznać swoją publiczność), pytania dotyczące zrozumienia treści (by ocenić poziom zrozumienia), pytania dotyczące opinii (by ocenić webinar) czy nawet luźne pytania na rozluźnienie (by zwiększyć zaangażowanie)

Wyniki można wykorzystać do kształtowania przyszłych treści, lepszego poznania publiczności, ulepszania przyszłych webinarów i, jeśli to konieczne, nawiązywania dalszego kontaktu z uczestnikami. Możesz również wybrać się na udostępnienie wyników uczestnikom, zwłaszcza jeśli informacje są dla nich przydatne

Usprawnij swoje wydarzenia dzięki naszemu łatwemu w obsłudze oprogramowaniu do webinarów

MyOwnConference ułatwia przeprowadzanie badań!

Wykorzystaj potencjał rozwiązań na poziomie korporacyjnym i twórz z nami wyjątkowe webinary!

  • Główna
  • Oferty
  • FunkcjeNEW
  • Cennik