Umowy zwrotu kosztów platformy

Ponieważ oferujemy warunki do pełnego bezpłatnego korzystania z naszych usług, wszystkie kwoty płacone na naszą rzecz nie podlegają zwrotowi. Płacisz za płatny plan tylko wtedy, gdy zamierzasz skorzystać z naszych zaawansowanych funkcji.

Dokonujesz płatności za usługę z własnej woli.

Potwierdzenie opłaty oznacza, że przekonałeś się w jakości naszych usług i że zgadzasz się z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem, z Polityką bezpieczeństwa oraz Polityką zwrotu kosztów platformy.

Nie pobieramy żadnych płatności automatycznych. W związku z tym żadne kwoty płacone za jakikolwiek plan taryfowy, w tym plany jednodniowe i funkcję powiększania pojemności pokoju webinarowego, nie podlegają zwrotowi.

Abyś mógł przekonać się w jakości naszych usług, zapewniamy nielimitowane darmowe konto, które pozwala bezpłatnie korzystać ze wszystkich funkcji pokoju webinarowego. Bezpłatne konto nie jest ograniczone w czasie.

Bezpłatne konto ma następne ograniczenia:

  • Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego;
  • Nasze logo jest na kamerach prelegentów (to jest w wersji darmowej);
  • 2 włączone kamery jednocześnie (każdy uczestnik może mówić po kolei);
  • Dodawanie 20 osób podczas importowania kontaktów;
  • Łącznie 20 uczestników na równoległych webinarach;
  • 20 minut nagrania jednego webinaru (jakość SD+HD);
  • Zabronione udostępnianie linku do nagrań z webinaru;
  • Zakaz brandingu webinarów i zaproszeń;
  • 1 GB miejsca na pliki i nagrania.
Pozostałe funkcje są całkowicie dostępne.

Bezpłatne konto nie wymaga podawania informacji rozliczeniowych do rejestracji. Dzięki tej możliwości możesz przetestować nasze usługi przed zakupem płatnego planu bez żadnego ryzyka.

Nie zwracamy pieniędzy, nawet jeśli zapłaciłeś za Serwis i za kilka dni postanowiłeś zamknąć konto. W takim przypadku w przyszłości nie będziemy pobierać opłat za kolejny okres, ponieważ nie przetwarzamy płatności automatycznie.

W przypadku, gdy wpłaciłeś kwotę, przekraczająca rzeczywistą cenę planu taryfowego, nadpłata jest zaliczana na poczet przyszłych płatności za korzystanie z Serwisu.

Zanim zapłacisz za nasze usługi, zdecydowanie zalecamy skorzystać z bezpłatnego konta, aby upewnić się, że nasza platforma do webinarów i jakość naszych usług jest dla Ciebie odpowiednia.

Uważnie monitorujemy wszelkie opinie użytkowników o naszym oprogramowaniu. Jeśli Ty powiadomisz nas o błędzie, napiszesz pytanie lub propozycję, koniecznie otrzymasz szybką i kompetentną odpowiedź naszego działu wsparcia technicznego w ciągu 24 godzin. Zazwyczaj rozwiązujemy większość powstałych problemów natychmiast poprzez czat online na naszej stronie internetowej, w panelu użytkownika, pokoju webinarowym lub s Skype: myownconference.

Jeśli naruszysz warunki Umowy z Użytkownikiem, możemy zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem lub bez niego, oraz bez zwrotu niewykorzystanych funduszy.


Od tej Polityki zwrotu kosztów nie może być żadnych wyjątków


Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady i okresowo przeglądać je.

(Ostatnia wersja: 22 grudnia 2022. Weryfikacja: 4.6)

My używaj bezpiecznych plików cookie do przechowywania Twojej sesji dopóki jesteś zalogowany do panelu sterowania i pokoje webinarowe, widżetu pomocy online i Google Tag Manager do analityki.

Zobacz, jak korzystamy z plików cookie