70 Angielskich zwrotów i słów używanych podczas prezentacji na webinarze

Angielskie zwroty i słowa używane podczas prezentacji na webinarze

Planujesz przeprowadzić webinar w języku angielskim? Masz tremę, nie wiesz, jak zacząć i jakich zwrotów użyć? Zatem jesteś w idealnym miejscu. Ten artykuł pomoże Ci stawić czoła wyzwaniu, które Cię czeka. Oczywiście, że oprócz przydatnych zwrotów, poznasz wiele wskazówek, które okażą się pomocne podczas tworzenia prezentacji. Gotowy? Gotowa? Więc zaczynamy!

1. Kilka sposobów na skuteczny webinar

Faktycznie, webinar to narzędzie, które pozwoli Ci stworzyć angażującą relację z odbiorcami. Poza tym może przynieść poprawę wyników marketingowych i sprzedażowych. Oto kilka sposobów na to, jak stworzyć skuteczny webinar:

 • określ jasny cel webinaru
 • bądź szczery
 • dostosuj treść webinaru do potrzeb odbiorców
 • wplataj treści wizualne: grafiki, zdjęcia, filmy
 • prezentuj własne badania
 • stosuj sztukę perswazji

2. Przydatne angielskie zwroty

Stresujesz się prowadzeniem webinaru? Nie wiesz, jak zacząć swoją prezentację? Nie przejmuj się! Webinary mają to do siebie, że możesz w nich użyć standardowe wyrażenia i frazy.

Zatem platforma do webinarów MyOwnConference posiada wiele funkcji do szybkiego planowania i skutecznej organizacji webinaru. Demonstracja prezentacji w kilka klików pozwoli więcej czasu udzielić na wypowiedzi.

2a. Wstęp

Chcesz stworzyć dobry webinar w języku angielskim? Zadbaj o równie dobre wprowadzenie. Niech Twoi odbiorcy poznają Ciebie, a także zarys Twojej prezentacji.

👉 Powitanie i przedstawienie się

 1. Good morning/Good afternoon/Good evening/Hello, ladies and gentlemen/everyone! – Dzień dobry/Dobry wieczór/Witam panie i panowie/wszyscy!
 2. Welcome to (name of the event). – Witam w (nazwa wydarzenia).
 3. Thank you for coming. – Dziękuję za przybycie.
 4. And now, let me introduce myself. My name is … and I am a(n) … – A teraz proszę pozwolić, że się przedstawię. Mam na imię … i jestem …

👉 Przedstawienie tematu

 1. Today I would like to talk to you about… – Dzisiaj chciał(a)bym z Wami porozmawiać o…
 2. I want to give you a short presentation about… – Chcę przedstawić krótką prezentację na temat…
 3. I’m going to talk about… – Będę mówić o…
 4. The subject of this webinar is… – Tematem dzisiejszego webinaru jest…
 5. I’d like to give you a brief breakdown of… – Chciałbym przedstawić krótkie omówienie…

Zarys webinaru

Ogólnie mówiąc, dla niektórych osób slajd zawierający spis treści jest nieco przestarzały i niemodny. Ale nie daj się zwieść! W rzeczywistości, pierwsze minuty Twojego webinaru są kluczowe, by wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Daj im wgląd w tematy, które będą omawiane. Oto kilka zwrotów, które mogą być pomocne:

 1. I’d like to give you a brief outline of my presentation… – Chciał(a)bym przedstawić krótki zarys mojej prezentacji…
 2. The presentation is divided into… – Prezentacja jest podzielona na…
 3. The first/second/third part is about… – Pierwsza/druga/trzecia część dotyczy…
 4. Finally, I’ll go on to talk about… – Na koniec opowiem o…
 5. There will be a Q&A session after the presentation. – Po prezentacji odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.
 6. I will be happy to answer your questions after the presentation. – Po prezentacji chętnie odpowiem na Wasze pytania.
 7. The purpose of this presentation is… – Celem tej prezentacji jest…
 8. My objective today is… – Moim celem na dziś jest…

2b. Główna część prezentacji

Wreszcie, przejdźmy teraz do głównej, najdłuższej części prezentacji.

👉 Przedstawienie pierwszego slajdu

 1. To begin with… – Najpierw
 2. Now let’s turn to the first part of my presentation which is about… – Przejdźmy teraz do pierwszej części mojej prezentacji, która dotyczy…
 3. So, first… – Więc najpierw…

👉 Zakończenie slajdu

 1. That’s all I want to say about… – To wszystko, co chcę powiedzieć o…
 2. Ok, I’ve explained how… – Ok, wyjaśniłem, jak…
 3. That concludes… – Na tym kończy się…

👉 Przejście do następnego slajdu

 1. This leads me to my next point… – To prowadzi do następnego punktu…
 2. Let’s turn to the next issue… – Przejdźmy do kolejnej sprawy…
 3. Now I’d like to turn to… – Teraz chciałbym zwrócić się do…
 4. Turning our attention now to… – Zwracając teraz naszą uwagę na…
 5. I’d now like to move on to… – Chciał(a)bym teraz przejść do…
 6. So now we come to the next point, which is… – Więc teraz przechodzimy do następnego punktu, którym jest…

👉 Podawanie szczegółów

 1. I’d like to expand on… – Chciałbym rozwinąć…
 2. Let me elaborate further on… – Pozwólcie, że rozwinę dalej…

Odwoływanie się do innych informacji

 1. As I said before/ at the beginning… – Jak powiedziałem wcześniej/na początku…
 2. This ties in with… – Wiąże się to z…
 3. As you remember, we are concerned with… – Jak pamiętasz, interesuje nas…
 4. This relates to what I was saying earlier… – Odnosi się to do tego, o czym mówiłem/-am wcześniej…
 5. Based on our findings, … – Na podstawie naszych ustaleń…
 6. Our data shows … – Nasze dane pokazują…
 7. According to our study, … – Według naszego badania…

Objaśnianie

 1. In other words, … – Innymi słowy…
 2. To put it simply, … – Mówiąc prościej, …
 3. So, what I’m saying is…. – Więc to, co mówię, to….
 4. What I mean to say is … – Chcę powiedzieć, że…
 5. To put it in another way… – Innymi słowy…

Listy

Jeśli w swojej prezentacji mówisz o celach, strategiach i wyzwaniach, poniższe zwroty pomogą Ci upłynnić wypowiedź.

 1. There are two kinds of… The first is… The second is… – Są dwa rodzaje… Pierwszy to… Drugi to…
 2. There are different stages to the process. – Istnieją różne etapy procesu.
 3. There are two steps involved. The first step is… The second step is… – W grę wchodzą dwa kroki. Pierwszym krokiem jest… Drugim krokiem jest…
 4. We can see …. advantages and …. disadvantages. First, advantages… – Widzimy zalety i wady. Po pierwsze, zalety…
 5. One is… Another is… A third advantage is… Finally… – Jedna to… Druga to… Trzecia zaleta to… Wreszcie…

Wykresy/Wypunktowania

W dodatku, podczas prezentacji warto posiłkować się wykresami, tabelami i ilustracjami. Dzięki temu webinar po angielsku nie będzie nudny i monotonny.

 1. Here are some facts and figures. – Oto kilka faktów i obrazów.
 2. If you look at this, you will see… – Jeśli na to spojrzysz, zobaczysz…
 3. This graph/table shows you… – Ten wykres/tabela pokazuje…
 4. Take a look at this… – Take a look at this…
 5. This graph gives you a breakdown of… – Ten wykres przedstawia podział…

Pytania

Właściwie, pytania są integralną częścią prezentacji.

 1. I’d be grateful if you could ask your questions after the webinar. – Będę wdzięczny/a jeśli zadacie swoje pytania po webinarze.
 2. Do you have any questions before I move on? – Czy macie Państwo jakieś pytania, zanim przejdę dalej?
 3. Does anyone have any questions or comments? – Czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi?
 4. Please feel free to interrupt me if you have questions. – Proszę mi przerwać jeśli macie jakieś pytania.
 5. I am happy to answer your questions now. – Chętnie odpowiem teraz na Twoje/Państwa pytania.

2c. Zakończenie

Pytania od uczestników

Jeśli natomiast nie chcesz, by prezentacja zakłócona była pytaniami, możesz odpowiedzieć na nie na samym końcu. Poinformuj o tym wcześniej uczestników webinaru.

 1. Thank you for listening. And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. – Dziękuję za wysłuchanie. A teraz, jeśli będą jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.
 2. Now we have (half an hour) for questions and discussion. – Teraz mamy (pół godziny) na pytania i dyskusję.
 3. So, now I’d be very interested to hear your comments. – Więc teraz był(a)bym bardzo zainteresowany/-a waszymi/Państwa komentarzami.

Zakończenie i podsumowanie prezentacji webinaru

 1. In conclusion, let me sum up my main points. – Na zakończenie pozwolę sobie podsumować moje główne punkty.
 2. I’d like to recap… – Chciałbym podsumować…
 3. Let’s summarize briefly what we’ve looked at… – Podsumujmy krótko, na co patrzyliśmy…
 4. In conclusion… – Podsumowując…
 5. Well, that’s about it for now. We’ve covered… – Cóż, na razie to wszystko. Omówiliśmy…

Podziękowanie

 1. That brings us to the end of my presentation. Thanks for your attention. – To doprowadza nas do końca mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę.
 2. Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. – Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. To była przyjemność być tutaj dzisiaj.
 3. Thank you for your time and listening. – Dziękuję za poświęcony czas i słuchanie.
 4. Well, that’s it from me. Thanks very much. – Więc, to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo.

3. Wskazówki do przygotowania webinaru

3.1. Miej plan

Chaotyczny i mało zrozumiały webinar po angielsku? Tego chcesz uniknąć. Stwórz więc plan. Przemyśl to, co chcesz powiedzieć i w jaki sposób – zwłaszcza jeśli język angielski nie jest Twoim ojczystym językiem. Pomyśl o słownictwie, wyrażeniach i zwrotach, a także formach gramatycznych, które sprawią, że przekazane przez Ciebie informacje będą jasne i łatwe do zrozumienia.

Oprócz planu, określ jasny cel. To pozwoli Ci pozostać na dobrej drodze w trudnym momencie.

Przećwicz kilka razy prezentację. Nagraj się lub przedstaw ją rodzinie.

Nie czytaj! Zrób notatki, którymi będziesz się posiłkował, ale nie czytaj, ponieważ to będzie brzmiało bardzo nienaturalnie.

3.2. Używaj wizualizacji

Mówiłam o tym już na samym początku artykułu. Krótko mówiąc, zdjęcia, filmy i grafiki sprawią, że webinar będzie bardziej interesujący i łatwiejszy do zapamiętania.

Nie chcesz chyba, aby Twoja prezentacja była nudna – nie wypełniaj więc slajdów ścianą długich zdań. Zamiast tego stosuj wypunktowania, wykresy i tabele. Zaznaczaj słowa kluczowe, aby Twoi odbiorcy wiedzieli, co jest istotne.

3.3. Zorganizuj prezentację

Owszem, niezorganizowany webinar jest niejasny i chaotyczny dla odbiorców. Aby tego uniknąć:

 • podziel swoją prezentację na części,
 • przedstaw cel webinaru,
 • używaj łączników, by płynnie przechodzić z jednego slajdu do drugiego.

4. Jakich błędów unikać?

👉 Szybkiego mówienia

Jako ludzie chcemy, aby stresujące sytuacje jak najszybciej się skończyły. Więc jeśli przemówienia wywołują u Ciebie stres, będziesz mówił szybko, aby webinar dobiegł końca. To dobra droga do tego, by Twoi odbiorcy Cię nie zrozumieli. Unikaj tego jak ognia. Więcej o ćwiczeniach głosu i wyrażnym mówieniu znajdziesz w naszym artykułe: „Ćwiczenia głosu. Jak mówić wyraźnie?

👉 Monotonny ton głosu

Staraj się zmieniać ton głosu podczas prezentacji – zadawaj pytania retoryczne, miej kontakt z widzami. Nie chcesz chyba, żeby Twój webinar w języku angielskim zmieniał się w nudny wykład, prawda?

👉 Chaos i nieprzygotowanie

Przygotuj sobie notatki, a podczas prezentacji pamiętaj o jego strukturze. Spontaniczne dygresje są fajne, ale nie wybiegaj za daleko i zawsze wracaj do głównej myśli slajdu. Warto też przećwiczyć swoje przemówienie, nauczyć się tekstu, sprawdzić ile czasu potrzebujesz na omówienie slajdu.

5. Podsumowanie

Choć prezentacja po angielsku może być stresującym wydarzeniem, powyższe wyrażenia pomogą Ci w przygotowaniu i przeprowadzeniu webinaru. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom oraz liście fraz będziesz mógł spokojnie przeprowadzić prezentację. A MyOwnConference będzie idealnym oprogramowaniem wspierającym Twoje webinary. Powodzenia!

Spodobał ci się ten post? Podziel się!