Jak przeprowadzić zdalną lekcję dla klasy?

Jak przeprowadzić zdalną lekcję dla klasy?

Większość szkół na całym świecie musi dostosować sposób nauczania, do kształcenia zdalnego lub mieszanego.

Obecnie większość szkół pracuje w trybie stacjonarnym, natomiast wraz z ewentualnym wzrostem zakażeń, możliwe będzie wprowadzenie nauczania zdalnego lub hybrydowego. Mamy więc całkiem prawdopodobną perspektywę prowadzenia takich lekcji, dlatego warto być przygotowanym do ich prowadzenia. W tym artykule wskażemy kilka wskazówek, jak to zrobić dobrze.

Jak przeprowadzić lekcję na odległość dla standardowej klasy na 25-30 osób? Jak efektywne mogą być takie zajęcia? Dzisiaj podzielimy się z wami kilkoma sposobami, które ułatwią wam organizację takiej formy nauczania i pozwolą obserwować wyniki pracy uczniów. Zapraszamy do lektury!

Oczekiwania od nauczania za pomocą lekcji zdalnych

Każdy nauczyciel zapewne chciałby, żeby lekcje internetowe w jak najmniejszy sposób różniły się od tych standardowych, przeprowadzanych w budynku szkolnym. To naturalne, że prowadzący chciałby zobaczyć i usłyszeć reakcję uczniów. Postęp technologiczny umożliwia wykorzystanie takiego rozwiązania w nauczaniu online. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł obserwować, co robi każdy uczeń i kontrolować, czy jest rozproszony przez gry i telefon oraz jak dokładnie słucha nauczyciela.

Prowadzący chciałby być w stanie kontrolować wszystkie dzieci uczestniczące w lekcji online, jednocześnie wyjaśniając materiały do ​​nauki, notując na tablicy i zadając uczniom pytania. Jest to jednak wersja bardzo optymistyczna. Już na standardowej lekcji nieraz trudno jest łączyć ze sobą wszystkie działania, dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że nauczanie zdalne stawia przed nami pewne wyzwania.

Jednak co dzieje się w rzeczywistości na zajęciu online?

Rzeczywiście, hybrydowe nauczanie i lekcje zdalne mają wiele plusów, ale i również kilka minusów. Zacznijmy jednak od przyjemnej strony, a następnie omówimy problemy i przedstawimy wskazówki, jak z nimi sobie poradzić.

Wyjątkowa okazja do samodzielnego dostosowania tempa nauki

Ogromną zaletą pracy w domu zdalnych jest spokój i możliwość dostosowania przestrzeni do Twoich aktualnych potrzeb. Uczeń ma możliwość wypracowania indywidualnego rytmu pracy i dopasowania go do bieżących obowiązków. Jedni potrzebują więcej czasu na rozwiązywanie równań z matematyki, ale za to szybciej radzą sobie z ćwiczeniem języka angielskiego. Dzięki temu mogą poświęcić zaoszczędzony czas na aktywność fizyczną albo po prostu naukę innych rzeczy. To świetna okazja, aby poczuć, jak fajnie jest, gdy rytmu dnia nie kształtuje dzwonek szkolny, ale samodzielnie podjęta decyzja. Taka metoda uczy zarządzania własnym czasem, pokazuje zalety samodzielności oraz pozwala uczniowi dostrzec, ile czasu potrzebuje na dane czynności. To z kolei może się okazać przydatną umiejętnością na przyszłość, ponieważ uczeń będzie potrafił zorganizować produktywnie swój dzień.

Łatwiej jest zaobserwować trudności w nauce u dziecka i podjąć odpowiednie działania

Praca uczniów na specjalnych platformach edukacyjnych w przejrzysty sposób pokazuje, w jakim zakresie dziecko radzi sobie lepiej, a co sprawia mu trudność. Być może dla wielu rodziców będzie to niemałym zaskoczeniem. Pozwoli to poniekąd skonfrontować dotychczasowe rezultaty w nauce swojego dziecka z rzeczywistą sytuacją. Edukacja zdalna jest zatem możliwością skontrolowania postępów w nauce swojej pociechy. Dzięki rozeznaniu w rzeczywistej sytuacji uzyskamy informacje, nad czym warto popracować, a z czym dziecko radzi sobie najlepiej i jakie są jego talenty.

Rodzice mogą również monitorować, czy ich dziecko uważa podczas lekcji, czy jednak jest zajęte graniem na telefonie, rysowaniem czy innymi czynnościami, którymi nie powinien się zajmować. A może Ty zauważysz, że uczeń jest zupełnie rozproszony i ma wyraźne problemy z koncentracją nawet przez 10 minut. Często może być to objaw poważniejszych problemów zdrowotnych. Właśnie dlatego problematyczne kwestie należy nie tylko zidentyfikować, ale także natychmiast rozwiązać. W przypadku niepokojących objawów możesz poinformować o nich rodziców, którzy powinni podjąć dalsze kroki, na przykład umówić dziecko na wizytę z psychologiem. Więcej informacji znajdziesz we wpisie: E-learning. Wady i zalety szkoleń online

Zalety, które oferują platformy do webinarów i szkoleń online

  • możliwość tworzenia oddzielnych wirtualnych klas do pracy w grupach;
  • automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, które zostały udzielone w testach;
  • możliwość uczestniczenia w lekcji nawet z telefonu komórkowego;
  • prosty sposób zaproszenia uczniów i liderów klas oraz możliwość wysyłania przypomnień;
  • lekcja może zostać nagrana i przesłana uczniom w celu powtórzenia materiału.

Oczywiście taka forma przeprowadzania lekcji będzie różniła się od tej standardowej, przeprowadzanej w budynku szkoły. Jednak odpowiednie przygotowanie lekcji online, ustalenie zasad i konsekwencja może nawet przewyższyć efektywność zajęć tradycyjnych.

Jak wygląda lekcja zdalna w rzeczywistości?

W rzeczywistości 30-osobowa grupa młodych ludzi łączy się z prowadzącym przy użyciu włączonej kamery i mikrofonu. Zaczyna się… nie, nie lekcja szkolna. Rozpoczyna się hałas, rozproszenie, szum, przekrzykiwanie. Wszyscy jednocześnie próbują coś powiedzieć, dodatkowo słychać hałasy w tle (mama woła na obiad, pies szczeka, tata ogląda telewizję). Te wszystkie dźwięki powinniśmy pomnożyć razy 30, bo tyle osób właśnie wydaje odgłosy, te kontrolowane i takie, na które nie mają wpływu. Nawet najmniejszy stukot, będzie odbierany przez mikrofon. Wyobrażasz sobie, co dzieje się, jeśli 30 osób ma jednocześnie włączone mikrofony?

Na szczęście w banalny sposób mikrofon możemy wyłączyć. Pozostaje nam tzw. “hałas wizualny” – co to takiego? To sytuacje, w których nagle nasza kamera, pokazuje coś, czego pokazać nie powinna. Musimy wziąć pod uwagę, że nawet jeśli powiemy naszej rodzinie, że nie mogą wchodzić, istnieje ryzyko, że zwyczajnie o tym zapomną. Nikt nie chce przecież zobaczyć mamy, która przynosi synowi talerz z jedzeniem. W takiej sytuacji pozostaje jedynie wyłączenie kamery.

Korzystając z platform do webinarów, otrzymasz możliwość skorzystania z formatu, który zapobiegnie wspomnianym wcześniej problemom. Gdzie tkwi różnica? Tylko nauczyciel znajduje się na antenie. Jego zadaniem jest wyjaśnianie zagadnień, pokazywanie prezentacji, a także przeprowadzanie testów. W przypadku kiedy prowadzący będzie chciał zapytać o coś ucznia, skorzysta z możliwości zaproszenia go do rozmowy.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda lekcja na odległość?

  1. Wszystko zaczynasz poprzez wejście do pokoju webinarowego. Wskaż studenta, którego wyznaczysz do odpowiedzi na Twoje pytanie lub wygłoszenia wykładu na antenie. Kliknij powyższą ikonę. W ten sposób unikniesz niekontrolowanej dyskusji, która mogłaby zakłócić porządek lekcji na kilka dobrych minut.
zajęcie online
  1. Kliknij okno potwierdzające, że to właśnie tego uczestnika chcesz zaprosić do dyskusji. Warto dodać, że w ten sposób, będziesz mógł zweryfikować poziom wiedzy uczniów, właściwie w taki sam sposób jak na standardowej lekcji w szkole. Ty pytasz – oni odpowiadają, proste!
  2. W kolejnym etapie uczeń otrzyma powiadomienie, że został zaproszony do transmisji. Po przyjęciu takiego zaproszenia będzie mógł rozpocząć transmisję i odpowiedzieć na pytania nauczyciela. Ważne jest, aby wcześniej poinformować uczniów, że muszą śledzić wszelkie komunikaty, żeby płynność konwersacji mogła być zachowana.

To wideo pomoże Ci szybko zorganizować webinar i skutecznie go przeprowadzić. Ponadto w tym tutorialu porównasz, jak wygląda webinar od strony prowadzącego i od strony uczestnika.

Jakie problemy mają nauczyciele z wprowadzeniem nauczania zdalnego?

Dla wielu nauczycieli wirtualna klasa jest jak nowa granica, którą muszą pokonać. Proces ten jest utrudniony przez tradycyjne programy nauczania, które należy przerobić w nowy sposób. Nie bez znaczenia jest także dość uboga wiedza nauczycieli na temat obsługiwania nowych technologii. Niejednokrotnie powoduje to stres, który dodatkowo utrudnia prowadzenie lekcji. Brak znajomości programów może spowodować ograniczenie się nauczyciela do samego mówienia do mikrofonu. Czy to przekreśla możliwość wartościowej lekcji zdalnej? Okazuje się, że niekoniecznie.

Według Rhondy Bondi, specjalistki ds. edukacji z Harvard Graduate School of Education, najlepsi nauczyciele nauczania na odległość nie są wcale mistrzami obsługi wszystkich programów i aplikacji. Według Rhondy sukcesem są nadal wszystkie cechy, które charakteryzują nauczyciela idealnego. Wśród nich znalazły się m.in. skuteczny sposób komunikacji z uczniami, umiejętność odpowiedniego dobrania materiałów i organizacja procesu nauczania. Zatem można stwierdzić, że nowych technologii zawsze można się nauczyć, natomiast jeśli ktoś nie jest dobrym nauczycielem, to nie będzie sobie radził zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i online.

Jak inaczej kontrolować uczniów podczas zdalnego nauczania?

Zadawaj im pytania. Poproś uczniów, aby każdy z nich odpowiedział na zadane przez nauczyciela pytanie za pośrednictwem czatu. Po zakończeniu zajęć możesz pobrać historię wpisów na czacie i w ten sposób ocenić aktywność każdego dziecka. Na początku zajęć możesz dodać, że taka aktywność będzie dodatkowo nagradzana (np. plusami, które będą miały wpływ na ocenę końcową). Warto motywować uczniów i pokazywać im, że doceniasz ich wysiłek i dodatkowe starania! Dzięki temu nauka będzie dla nich przyjemniejszym procesem, który nie będzie kojarzyć się ze stresem i ciągłym ocenianiem.

Przeprowadzaj testy i ankiety. Będziesz mógł ocenić, ilu uczniów uważnie Cię słuchało. W niektórych przypadkach jest możliwość ustawienia limitu czasowego, który przeszkodzi uczestnikom w ściąganiu. Zalecamy przeprowadzenie krótkiej ankiety po każdej lekcji. Uczeń nie może zamknąć okna z pytaniem, dopóki nie wybierze odpowiedzi.

Zalecenia dla nauczycieli podczas prowadzenia lekcji zdalnej

Pamiętaj, żeby dać chwilę podczas zajęć, aby wysłuchać opinii uczniów, ponieważ będzie to dla Ciebie cenna wskazówka. Zapytaj, co im się podobało w zajęciach, a co mniej. W ten sposób otrzymasz informację zwrotną, co możesz poprawić lub zmodyfikować w swoim prowadzeniu lekcji. Pamiętaj, że konstruktywna krytyka jest dla Ciebie wskazówką do dalszego rozwoju. Dodatkowo pokazujesz swoim uczniom, że cenisz sobie ich opinię i zależy Ci na jak najlepszym wykonaniu swojej pracy. Uczniowie natomiast czują, że mają jakiś wpływ na to, jak będą wyglądać lekcje.

Pomyśl, które niespodziewane problemy mogą skutecznie przeszkodzić Ci w prowadzeniu zajęć. Przygotuj plany awaryjne, aby w razie gdyby pojawiły się jakieś problemy, jak tymczasowe przerwy w dostępie do Internetu. Bądź pomocą także dla uczniów, kiedy nie będą mogli poradzić sobie z barierami technicznymi, a które uniemożliwią im uczestnictwo w lekcjach online. Ważne jest to, aby nikt nie czuł się wykluczony z powodu nieznajomości technologii lub problemów technicznych, na które nie ma wpływu.

Jak zorganizować i przeprowadzić pierwszy webinar. Doświadczenie osobiste

Podsumowanie. Jak dać radę z nauczaniem hybrydowym?

Zgadzamy się ze specjalistami, że głównym problemem nauczycieli nie jest brak ciekawych pomysłów, ale obawy i oczekiwania. Zrozumiałe jest, że dla tej grupy nastąpiło totalnie przeorganizowanie dotychczasowych wypracowanych metod komunikacji z uczniami. Nauczyciele boją się utraty czasu, zaangażowania uczniów, potrzeby zdobycia lub wykonania materiałów dydaktycznych na lekcje. Obawiają się krytyki ze strony kierownictwa odnośnie odchyleń od programu nauczania.

Planując lekcję online, możesz poświęcić więcej czasu i uwagi na prezentację materiału, ponieważ nie będziesz musiał zwracać uwagi, na kontrolę dyscypliny. To Ty decydujesz, kto zabiera głos w odpowiednim momencie. Przygotuj się na wszelkie możliwe problemy techniczne. Zaplanuj lekcje i możliwości monitorowania pracy uczniów. Pamiętaj, że kluczem jest dobre przygotowanie.

Uczenie się przez Internet nakłada pewne ograniczenia, do których musisz się dostosować. Jednak wsparcie techniczne MyOwnConference pomoże Ci dostosować szkolenie do formatu online i odpowie na dowolne pytania.

Spodobał ci się ten post? Podziel się!