Webinary w szkolnictwie wyższym. Jak z nich korzystać?

Webinary w szkolnictwie wyższym

UPD: MyOwnConference ma specjale oferty dla uczelni i szkół, które chcą prowadzić zajęcia online.

Nawet jeśli nigdy nie uczestniczyłeś w konferencjach poświęconych oświacie i edukacji online, na pewno zauważyłeś, że webinary stały się ważną częścią nauczania zdalnego. Edukatorzy korzystają z tego narzędzia do prowadzenia master class, treningów online, szkoleń, e-learningu korporacyjnego.

Wcześniej kojarzyliśmy webinary tylko z zajęciami fakultatywnymi, ale teraz coraz więcej uczelni wyższych prowadzi wykłady i seminaria, a nawet egzaminy za pomocą platform do e-learningu. Uniwersytet ma przynajmniej dwie opcje wykorzystania webinarów:

1) zorganizowanie Dnia Otwartych Drzwi;

2) edukacja studentów.

Co to jest webinar? Podstawowe informacje

Wirtualne Dni Otwarte

Platformy webinarowe oferują świetny sposób na przyciągnięcie przyszłych studentów. Za pomocą technologii webinarów można prowadzić Dzień otwarty online. Wszyscy uczestnicy nie wychodząc z domów, mogą dowiedzieć się wiele interesujących informacji wraz z ofertą, którą przygotowała dla nich uczelnia.

Ten sposób pozwala na przekazanie zalet uczelni, informacji o jej wydziałach i kierunkach, zasadach rekrutacji. Dzięki temu o szkole wyższej dowie się więcej maturzystów i ich rodziców. Nie będą musieli rezygnować z odwiedzin Otwartych dni, z powodu nieodpowiedniej daty lub znacznej odległości i problemów z dojazdem. Co więcej, wydatki na prowadzenie wirtualnego Dnia Drzwi Otwartych są minimalne. Najważniejsze zadania to zapewnić dobry internet i specjalny program do webinarów.

Takie interaktywne spotkanie ułatwiają kandydatom otrzymanie informacji o wszystkich programach, formach nauczania, stypendiach. Oprócz tego mogą poznać wykładowców i zadać im pytania.

Narzędzia programu webinarowego potrzebne do Dnia Otwartego:

 • Prezentacja. Pokazując slajdy, można wyraźnie zaakcentować zalety uczelni, główne kierunki, perspektywy i zasady rekrutacji.
 • Wideo. Filmiki są dobrym rozwiązaniem do pokazywania laboratorium, auli, sprzętu lub opinii studentów uczelni. Można też pokazać wideo o perspektywach zatrudnienia.
 • Branding. W sali webinarowej można umieścić banner i logo, używając kolorów i symboli uniwersytetu.
 • Bannery. Po kliknięciu bannera, kandydaci i inni goście trafią na witrynę uczelni.
 • Czat. Kandydaci mogą zadawać nurtujące ich pytania.

Nauczanie studentów za pomocą webinarów

Z biegiem czasu webinary mogą zastąpić zajęcia w auli lub sali lekcyjnej. Nie tylko za granicą funkcjonują wydziały, na których wszystkie zajęcia są prowadzone online. Oczywiście, żeby takie spotkania przebiegały owocnie, pracować muszą zarówno wykładowcy, jak i studenci.

Słuchacze powinni wykazać wysoki poziom samodyscypliny i motywacji. Poza tym są studenci, którzy już dzisiaj docenią możliwość uczenia się przez Internet. Taka forma zajęć będzie szczególnie uzasadniona i niezbędna dla:

1) studentów, którzy przez niepełnosprawność nie mogą odwiedzać uczelni. Dla wielu takich osób, webinary, to świetna możliwość zdobycia wykształcenia nie wychodząc z domu,

2) studentów studiów zaocznych. Taka nowoczesna forma nauczania ułatwia komunikację z wykładowcą i innymi studentami między sesjami. Za pomocą webinarów można dowiedzieć się o zasadach odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych, prac semestralnych i uzyskiwania zaliczenia. Na webinarze można porozmawiać z profesorem, z każdego miejsca.

Na webinarze ze studentami niezbędne są następne funkcje:

 • Pokaz prezentacji. Wykładowca pokazuje obrazki, wykresy, tablice oraz inne wizualne materiały.
 • Wskaźnik. Działa podobnie do wskaźnika szkolnego, by pokazać na konkretne miejsce, słowo lub znaczenie na pulpicie.
 • Załadowanie plików. Wykładowca może załadować książki, podręczniki, instrukcje dla studentów.
 • Tryb konferencji online. Studenci mogą mówić podczas transmisji do wszystkich, by wygłosić referat, odpowiedzieć na pytanie lub uczestniczyć w dyskusji.
 • Testy. Wykładowca prowadzi test online, by sprawdzić, jak uczniowie zrozumieli lekcję i ocenić ich wiedzę.
 • Nagrywanie. Każde zajęcia można nagrać i wysłać do studentów. W taki sposób każdy może obejrzeć webinar jeszcze raz i powtórzyć informację w swoim własnym tempie.
 • Hasło do pokoju webinarowego. Aby do pokoju webinarowego mogli wejść tylko “prawdziwi” studenci i wykładowcy, można ustawić hasło lub wysłać indywidualne odnośniki do każdego.

Podsumowanie

Webinary w szkolnictwie wyższym to nie tylko nowy sposób na prowadzenie lekcji lub seminariów dla różnych grup studentów. Za ich pomocą można promować uczelnię i prowadzić Otwarte Dni. Ale co najważniejsze — webinary udostępniają naukę dla większej liczby zainteresowanych.

Spodobał ci się ten post? Podziel się!