Webinary w e-learningu i nauczaniu mieszanym. Po co to komu?

webinary w e-learningu

Czym są webinary w e-learningu i nauczaniu mieszanym? W dzisiejszych czasach człowiek jest przeładowany nowymi informacjami.

W pracy, na studiach, w gronie przyjaciół wymagana jest od nas coraz większa j wiedza. Codzienne bombardowanie informacjami sprawia, że nie potrafimy skupić się na jednej czynności i w konsekwencji nie podnosimy poziomu naszej inteligencji. Co w takim przypadku ma zrobić wykładowca czy szkoleniowiec, by przyciągnąć i skupić studentów na treningu? Szukamy odpowiedzi w nauczaniu mieszanym i online.

Nie ulega wątpliwości, że e-learning jest bardzo skuteczną metodą nauczania. Obecnie Internet pozwala np. uczyć się hiszpańskiego czy też organizować szkolenia dla pracowników nie wychodząc z domu. Webinar, e-learning i nauczanie mieszane są braćmi, którzy nawzajem się uzupełniają.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak używać webinarów do nauki przez Internet.

Czym jest nauczanie mieszane i e-learning?

Nauczanie mieszane to wykorzystanie metod zarówno nauki tradycyjnej, jak i uczenia zdalnego.

E-learning jest pojęciem dość szerokim. Jest to nauczanie za pośrednictwem komputera i Internetu. Szukanie informacji w Google czy oglądanie tutoriali na Youtubie również jest zaliczane do e-learningu. Jednak nie wszystkie te metody są efektywne w przypadku nauki zaawansowanej.

Jak wykorzystać video learning i webinary w rozwoju pracowników?

Zalety webinarów dla e-learningu i nauczania mieszanego

Zobaczmy, jak korzystanie z webinarów w celach e-learningowych ułatwia nam życie?

  • Nie musisz wynajmować sali do przeprowadzenia szkolenia, a uczestnicy nie muszą wychodzić wcześniej z pracy, żeby zdążyć na Twój wykład. Każdy chętny może dołączyć do zajęć, siedząc w stroju domowym na kanapie czy stojąc w korku. Należysz do grona kierowców, którzy często mają problem z zaparkowaniem auta i przez to spóźniają się na spotkania? Biorąc udział w nauczaniu online, nie musisz się martwić o miejsce parkingowe, bo w ogólne nie musisz wychodzić z domu. Tak więc w przypadku uczestnika wystarczy mieć dostęp do internetu, a w przypadku prowadzącego — założyć konto na platformie do webinarów, poinformować odbiorców o planowanym webinarze i po problemie.
  • Prowadzenie tradycyjnego szkolenia/wykładu face to face dość często wywołuje strach przed wystąpieniem publicznym. Wszyscy na Ciebie patrzą, pustka w głowie, a na dodatek ktoś nie wyłączył telefonu i teraz dzwoniąca komórka przerywa Twoją wypowiedź. W przypadku webinarów takiego problemu nie ma. Nikt nie przerywa Twojej wypowiedzi, nie ziewa i nie obserwuje podejrzliwym wzrokiem — przynajmniej Ty tego nie widzisz.
edukację zdalną

W tym artykule opowiadaliśmy, Jak poprawić dźwięk na webinarze lub wideokonferencji? Sposób na nieskazitelny dźwięk

  • Możemy prowadzić zajęcia przez Skype albo wstawiać edukacyjne filmiki na YouTube, ale sporą wadą tych platform są ograniczenie możliwości dydaktycznych oraz niski poziom komunikacji z odbiorcami.
  • Prowadzący kursy lub szkolenia potwierdzą, że czasami trudno jest zainteresować słuchacza zwykłym wykładem. Obraz albo filmik potrafią poniekąd więcej opowiedzieć niż starannie przygotowane wystąpienie. Platformy do webinarów oferują wiele funkcji, które uatrakcyjnią Twój wykład i skupią publiczność na nauce.

Może Ci się spodobać: Jak ożywić content i nie dać nudom zabić Twój e-learning

  • Koszt wynajmu dużej najtańszej sali szkoleniowej wynosi 70-90 zł za godzinę. Wykupienie pakietu dla 60 osób na platformie do webinarów kosztuje 150 zł miesięcznie. Nie trzeba być matematykiem, żeby dostrzec korzyści finansowe płynące z prowadzenia wykładów za pomocą webinarów.
Jak przygotować webinar na MyOwnConference

Jak zostać prawdziwym mistrzem nauczania mieszanego

Większość nauczycieli przyznaje, że największym wyzwaniem w prowadzeniu lekcji na odległość jest zaangażowanie uczniów w zajęcia. Dyskusje online to jeden z pomysłów, który pomoże rozbudzić kreatywność uczestników. Mają na celu włączenie wszystkich dzieci do dyskusji i ćwiczenie bardzo ważnej umiejętności, jaką jest przemawianie publiczne, także w formie online.

Przygotuj etykietę online

Czym jest rozmowa kilkunastu, albo kilkudziesięciu osób bez wcześniej ustalonych reguł? Jednym wielkim chaosem. Przed rozpoczęciem dyskusji należy określić ogólne zasady. Zacznij od podstaw, czyli ustalenia, że wszyscy uczniowie muszą mieć wyłączone mikrofony, kiedy ich nie używają.

Oczywiście nie dotyczy to osób, które chcą właśnie zabrać głos. Uczniowie nie mogą przerywać sobie nawzajem ani mówić w tym samym czasie. Każdy, kto chciałby zabrać głos, musi to zasygnalizować poprzez „podniesienie ręki”, czyli najczęściej wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Właściwie podstawą jest także, aby wszyscy uczniowie rozumieli, jaki jest cel tej dyskusji.

Przed dyskusją konieczny jest research

Zarówno w życiu dorosłych jak i młodzieży lub dzieci podstawą każdej dyskusji powinna być wiedza. Poproszenie uczniów o wyrażenie opinii na temat, o którym nie mają zielonego pojęcia, spowoduje, że nie będą chcieli się odezwać, albo rozpoczną bezsensowne pogaduchy. Produktywna dyskusja zaczyna się od zebrania informacji. Daj dzieciom czas na przestudiowanie konkretnego zagadnienia lub odpowiednio wcześniej zadaj im to w pracy domowej.

Następnie w dyskusji uczniowie mogą przedstawić zdobytą wiedzę we wspólnym dokumencie: ogólne fakty, pomysły i stwierdzenia należą do kategorii podstawowych informacji. Potem dzieci powinny podzielić argumenty na „za” i „przeciw”. Zasygnalizuj, że do każdego argumentu powinny być podane źródła, z których dzieci zaczerpnęły akurat ten fragment.

Jasno określ role w dyskusji

Jeśli mamy do czynienia z młodzieżą, wystarczy podzielić ich na mniejsze grupki, a role wyznaczą sobie samodzielnie. W przypadku młodszych dzieci konieczne jest wskazanie poszczególnych ról każdemu z nich. W formacie online wyraźny podział pełnionych funkcji jest nawet istotniejszy niż w klasie. Do dyskusji ważne jest wprowadzenie następujących „stanowisk”:

– lider — osoba, która moderuje dyskusję;

– sekretarz — osoba, która oprócz dyskutowania powinna także dokumentować najważniejsze uzgodnienia ustalone przez resztę grupy;

– time keeper — czyli, innymi słowy, „osoba zegarek”. Jego zadaniem będzie śledzenie czasu i pilnowanie, aby żaden mówca nie przekroczył ustalonego wcześniej limitu;

– strateg — osoba, która decyduje, jakie podejście do obrony lub obalania argumentów przyjmuje jego zespół.

Warto dodać, że rola lidera jest niezwykle ważna, dlatego eksperci radzą, aby zaproponować pełnienie tej funkcji uczniowi odpowiedzialnemu, który poradzi sobie z panowaniem nad przebiegiem rozmowy w grupie.

Ułatw dyskusję, zamiast ją dominować

Nie próbuj zdominować dyskusji uczniów, ale dyskretnie włącz się w cały proces. Zachęć lidera do zapraszania pozostałych uczniów do udziału w dyskusji. Poproś o wyjaśnienie argumentów przedstawionych w sposób niewystarczająco przekonujący. Wskazane jest, żebyś od czasu do czasu pokazał dzieciom odwrotną perspektywę, zadając pytania „A co, jeśli…?” Spraw, aby dyskusje online stały się przestrzenią jasnych zasad i ekscytujących odkryć, a uczniowie z pewnością będą aktywni na Twoich lekcjach.

Przeprowadź szkolenia z zastosowania narzędzi online

Podstawą wprowadzenia nowych narzędzi, albo metod nauczania jest wyjaśnienie uczniom, w jaki sposób to działa. Oferując dzieciom nowe narzędzie online do pracy, na początku zaplanuj zapoznanie się z nim. Ucz się go wspólnie z uczniami i następnie stopniowo zachęcaj ich, żeby korzystali z tej metody także w domu. Ważne jest, aby dać dzieciom możliwość doświadczenia nowego programu w bezpiecznej przestrzeni.

Sama zmiana formy nauczania z tradycyjnej na zdalną jest dla nich wystarczającym obciążeniem. Dlatego najpierw przedstaw nowy program uczniom, a następnie porozmawiaj z nimi o swoich ogólnych oczekiwaniach związanych z używaniem tego narzędzia. Uczniowie powinni zrozumieć korzyści płynące z użytkowania tego programu. Na koniec pozwól dzieciom go przetestować na przykładzie najprostszych zadań, z zaznaczeniem, że nie będzie to oceniane.

Regularnie oceniaj wydajność swoich narzędzi cyfrowych

Jeśli widzisz, że coś nie spełnia swojej funkcji, to dalsze wykorzystywanie tej metody tylko dlatego, że ją dobrze znasz, jest bezsensowne. Oceniaj wydajność swoich narzędzi online na końcu każdego modułu. Jeśli wybrałeś niewłaściwe, od razu jest to odczuwalne — dzieci nie rozumieją instrukcji do pracy, wszystko się rozpada, panuje chaos.

Jeśli metoda wybrana przez Ciebie jest dobra, Ty i dzieci nie zauważacie tego: praca przebiegnie płynnie i bez komplikacji. Pamiętaj, że narzędzie, które dobrze sprawdza się w jednej klasie, niekoniecznie musi działać w innej. Ale nie jest to nic złego, wszystko zależy od grupy, którą uczysz. Ważne jest natomiast, aby znaleźć „swoje” metody dla każdej grupy dzieci.

Jak uczyć za pomocą webinarów podczas nauczania mieszanego lub zdalnego?

Nie tylko szkoły stosują narzędzia do e-learningu. Niektórzy pracodawcy, chcąc zaoszczędzić na dojazdach pracowników do miejsca szkolenia, organizują kursy online. Głównym problemem jest to, że stosowanie e-learningu w tej sytuacji jest motywowane wyłącznie oszczędnością. Nie są zainteresowani nowymi technologiami, które podniosłyby poziom nauczania pracowników.

Elementy interaktywne webinarów pozwalają osiągnąć lepsze rezultaty. Używając ich, Twoje szkolenie na dłużej zostanie w pamięci uczestnika i skuteczniej podniesie jego kwalifikacje lub umiejętności.

O jakie elementy interaktywne dokładnie chodzi?

Wideo i webinary w nauczaniu języków obcych

Krótkie filmiki mogą być inspirującym wstępem Twojego szkolenia i wywołują pozytywne emocje. Bardzo przydatne będą również w nauczaniu języków obcych. Uczestnik webinaru będzie mógł poćwiczyć rozumienie ze słuchu, posłuchać intonacji i wymowy native speakerów oraz aktywować pamięć wzrokową.

Jak wykorzystać wideo w e-learningu?

  1. Pokaż uczniom krótki dialog, prosząc ich o wyłonienie pewnych słów lub wyrazów.
  2. Pokaż dialog z wyłączonym dźwiękiem. Zadaniem uczniów jest opowiedzieć, o czym ich zdaniem rozmawiali bohaterowie.
  3. Wyślij każdemu uczestnikowi transkrypcję nagrania, w której nie wszystko będzie zgodne z tym, co jest powiedziane w filmiku. Uczeń ma za zadanie poprawić błędy transkrypcji zgodnie z tym, co usłyszy.

Czat

Niektórzy nie decydują się na organizowanie szkoleń online tylko dlatego, że błędnie uważają, iż nie będą mogli wtedy nawiązać kontaktu ze słuchaczami. Jednak szkolenia za pomocą webinarów wcale tak nie wyglądają.

Jak wykorzystać czat w e-learningu?

Zachęcaj uczestników do wymiany zdań oraz do zadawania pytań na czacie. Taka forma komunikacji pozwala nieśmiałym ludziom podzielić się własną opinią, gdyż wiele osób wstydzi się zapytać o coś na tradycyjnych szkoleniach.

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu

Jeśli temat Twojego szkolenia jest bezpośrednio związany z pracą przy komputerze, to warto skorzystać z opcji udostępniania ekranu. Samo opowiadanie o tym, jak wyciąć tło w fotoszopie, czy jak dodać napisy w Adobe Premiere Pro, nic nie da. Musisz naocznie to zademonstrować.

Jak wykorzystać udostępnianie ekranu na webinarze podczas kursu e-learningowego?

Załóżmy, że na webinarze uczysz tworzenia stron internetowych. Podziel się ekranem, pokaż, jak Ty to robisz, a potem daj uczestnikom kilka minut, by spróbowali powtórzyć te kroki po Tobie. Jeśli w webinarze uczestniczy dużo osób, to oczywiście nie dasz rady sprawdzić wszystkich prac. Możesz zaproponować takie rozwiązanie: pierwsze 5 osób, które skończą zadanie najszybciej, dostaną komentarz od Ciebie. Popraw błędy i zaznacz, co było dobrze zrobione. W ten sposób aktywizujesz uczestników i pokażesz najczęściej popełniane błędy.

Ankiety

Ankiety

Inną metodą sprawdzania zrozumienia materiału jest ankietowanie. Na platformach do webinarów istnieje możliwość tworzenia ankiet. Wystarczy napisać pytanie i podać kilka wariantów odpowiedzi. Zwiększy to poziom interakcji i pozwoli uczestnikom lepiej zapamiętać informacje.

No dobrze, ale co jeśli będę potrzebować tablicy? — może paść takie pytanie. Spokojnie, na platformach do webinarów zadbano nawet o taki szczegół. Za pomocą myszki i białej tablicy będziesz mógł pisać, tworzyć wykresy, schematy itp.

Webinary w e-learningu i prezentacja

Wizualizacja i skojarzenia są jedną z najlepszych metod na zapamiętywanie. Uzupełnij swoją wypowiedź ciekawą prezentacją, żeby lepiej trafić do odbiorców. O tym, jak przygotować dobrą prezentację do webinarów, przeczytasz tutaj.

Webinary są skutecznym narzędziem w e-learningu i nauczaniu mieszanym. Na pewno warto z nich korzystać. Zalety są nie tylko dla uczestników, ale w pierwszej kolejności dla prowadzących. Dzięki webinarom uskutecznisz swoją metodę nauczania, a słuchacze przyjemnie i z korzyścią spędzą czas na Twoim szkoleniu.

Spodobał ci się ten post? Podziel się!